Hướng dẫn quản trị chuyên mục bài viết

Bài viết sẽ giúp bạn có thể thêm, xóa, sửa chuyên mục bài viết trên website WordPress của mình.

Đăng nhập vào trang quản trị qua địa chỉ ten_mien_cua_ban.com/wp-admin sau đó nhập username và password:

 • Username: Điền email của bạn hoặc “quantri”
 • Password: Điền mật khẩu

Phần 1: Thêm chuyên mục bài viết vào website wordpress

 1. Click vào Bài viết
 2. Click chọn Chuyên mục
 3. Nhập Tên chuyên mục
 4. Chọn cha cho chuyên mục muốn thêm (Nếu nó là chuyên mục cha) thì chọn Trống
 5. Click vào nút Thêm chuyên mục.

Phần 2: Sửa chuyên mục bài viết website wordpress

 1. Click vào Bài viết
 2. Click chọn Chuyên mục
 3. Rê chuột vào tiêu đề chuyên mục cần chỉnh sửa click vào Chỉnh sửa.

Phần 3: Xóa chuyên mục bài viết website wordpress

 1. Click vào Bài viết
 2. Click chọn Chuyên mục
 3. Rê chuột vào tiêu đề chuyên mục cần xóa click vào Xóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901.302.676
icons8-exercise-96 chat-active-icon